Data Mahasiswa Aktif


JENIS PROGRAM PROGRAM STUDI TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
S1 Ekonomi Syariah 194 185 181 178 163 158 199 184    
S1 Perbankan Syariah 112 106 107 105 76 75 64 62    
S1 ManaJemen Zakat dan Wakaf 20 18 16 15 24 24 23 21    
S1 Akuntansi Syariah 102 88 96 95 86 85 85 80    

Sumber : SIMAK IAIN Palangka Raya | Update : 12 Agustus 2022 

DATA GRAFIK SEMESTER GANJIL 2018-2022

 

DATA GRAFIK SEMESTER GENAP 2018-2022